4 điều quan trọng cần biết về đấu giá biển số ôtô

Người chưa có xe vẫn được tham gia đấu giá biển số. Khi trúng đấu giá, trong thời hạn 12 tháng, họ phải thực hiện thủ tục đăng ký ôtô để gắn biển số này.

Người chưa có xe vẫn được tham gia đấu giá biển số. Khi trúng đấu giá, trong thời hạn 12 tháng, họ phải thực hiện thủ tục đăng ký ôtô để gắn biển số này.

Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chi tiết một số điều về thí điểm đấu giá biển số ôtô. Theo đó, các thủ tục đấu giá biển số xe bắt đầu thực hiện từ ngày 1/7.

Bộ Công an sẽ ký hợp đồng dịch vụ đấu giá biển số xe với một tổ chức đấu giá tài sản độc lập. Tổ chức này vận hành quá trình đấu giá. Lực lượng của Cục CSGT (Bộ Công an) sẽ theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình, kết quả đấu giá cùng các yếu tố khác liên quan.

4-dieu-quan-trong-can-biet-ve-dau-gia-bien-so-oto

Lực lượng CSGT chỉ giám sát quá trình cùng kết quả đấu giá, không trực tiếp vận hành quy trình này. Ảnh minh họa: Hồng Quang.

Trước và trong phiên đấu giá

Trước khi tham gia đấu giá, người dân cần thực hiện đăng ký tài khoản tại trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản. Sau khi được cấp tài khoản, nội dung hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các biển số được đưa ra đấu giá trong kỳ này sẽ hiện trên trang thông tin.

Người tham gia đấu giá được lựa chọn biển số xe của tất cả tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Không giới hạn số lượng biển số được đấu giá cho mỗi người.

Người tham gia đấu giá nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước vào tài khoản của tổ chức đấu giá tài sản và được cấp mã số tham gia của cuộc đấu giá của biển số đó. Số tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số là 40 triệu đồng.

Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm tiếp nhận thông tin đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá biển số cho đến trước thời điểm tổ chức đấu giá 3 ngày.

Khi tới thời điểm đấu giá, người tham gia sẽ truy cập vào trang thông tin đấu giá trực tuyến bằng tài khoản của mình và thực hiện trả các bước giá theo quy chế.

Sau phiên đấu giá

Tại thời điểm kết thúc, trang thông tin đấu giá trực tuyến xác định người trúng đấu giá, thông báo kết quả, hiển thị biên bản đấu giá để xác nhận rồi gửi vào hòm thư điện tử của người này.

Đấu giá viên chịu trách nhiệm sẽ xác thực vào biên bản đấu giá bằng chữ ký số để gửi cho người trúng đấu giá.

Trong 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Bộ Công an ban hành văn bản phê duyệt kết quả.

Sau đó, Bộ Công an sẽ gửi thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe vào hòm thư điện tử và gửi tin nhắn thông báo tới số điện thoại đã đăng ký của người trúng đấu giá. Thông báo kết quả trúng đấu giá này thay thế hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc hợp đồng bán tài sản Nhà nước.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ số tiền sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an. Tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký xe.

Ngay sau khi nhận đủ số tiền trúng đấu giá, Bộ Công an cấp hoá đơn điện tử bán tài sản công và văn bản điện tử xác nhận biển số xe trúng đấu giá gửi vào hòm thư điện tử để người dân làm thủ tục đăng ký xe.

Người chưa có xe vẫn được tham gia đấu giá biển số. Tuy nhiên, trong thời hạn 12 tháng, họ phải thực hiện thủ tục đăng ký ôtô để gắn biển số. Trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì thời hạn này được Bộ Công an xem xét kéo dài nhưng không quá 6 tháng.

Quyền của người trúng đấu giá

Người dân được cấp văn bản xác nhận biển số ôtô trúng đấu giá sau khi nộp đủ số tiền trúng đấu giá. Đồng thời, họ được đăng ký biển số trúng đấu giá gắn với ôtô thuộc sở hữu của mình.

4-dieu-quan-trong-can-biet-ve-dau-gia-bien-so-oto

Cơ quan chức năng không cho phép chuyển nhượng riêng biển số, tuy nhiên việc chuyển nhượng biển số trúng đấu giá kèm theo ôtô là hợp pháp. Ảnh: Hồng Quang.

Ngoài ra, chủ của biển số được giữ lại biển số trong trường hợp ôtô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc chuyển nhượng cho người khác. Sau đó, họ được dùng chính biển số đó để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình. Thời hạn đăng ký biển cho xe khác không quá 12 tháng.

Cơ quan chức năng không cho phép chuyển nhượng riêng biển số, tuy nhiên việc chuyển nhượng biển số trúng đấu giá kèm theo ôtô là hợp pháp.

Các trường hợp bị hủy kết quả đấu giá

Người trúng đấu giá không xác nhận biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Người trúng đấu giá không nộp đủ tiền trúng đấu giá trong thời hạn quy định.

Người trúng đấu giá không làm thủ tục đăng ký biển số trúng đấu giá gắn với quy định theo thời gian quy định.

Người trúng đấu giá vi phạm về tính trung thực của hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Biển số xe trúng đấu giá được đưa ra đấu giá lại thì số tiền đặt trước, số tiền trúng đấu giá mà người trúng đấu giá đã nộp không được hoàn trả lại và được nộp vào ngân sách Nhà nước.

Theo GiaDinh