Người dân có tiếp tục phải đổi Căn cước công dân mẫu mới?

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân sửa đổi, Bộ Công an đề xuất nhiều điểm mới nổi bật, trong đó nội dung về mẫu thẻ căn cước mới thu hút sự quan tâm từ người dân.

Bộ Công an đang soạn thảo dự thảo Luật Căn cước công dân sửa đổi. Đáng chú ý, tại dự thảo Luật lần này, Bộ Công an đề xuất nhiều điểm mới nổi bật, trong đó có việc bỏ vân tay; đổi nơi thường trú, thành cư trú; dữ liệu trên CCCD và liên thông dữ liệu tới các bộ ngành... Điều này dẫn đến nhiều thắc mắc, lo ngại về việc những thay đổi này sẽ khiến người dân phải làm CCCD mới, trong khi chỉ mới cách đây 1-2 năm, người dân đã phải thay đổi CCCD/CMND vốn có thành CCCD gắn chíp.

nguoi-dan-co-tiep-tuc-phai-doi-can-cuoc-cong-dan-mau-moi

Bộ Công an đang soạn thảo dự thảo Luật Căn cước công dân sửa đổi.

Mẫu thẻ Căn cước công dân mới sẽ thế nào?

Theo đề xuất của Bộ Công an, mẫu thẻ Căn cước công dân mới sẽ thay đổi một số nội dung in trên thẻ. Cụ thể như sau:

- Trên thẻ căn cước công dân sẽ bao gồm 13 thông tin cơ bản như: Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Dòng chữ "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"; Ảnh khuôn mặt;...

+ Số Căn cước công dân sẽ được đổi thành mã số định danh cá nhân (vẫn là dãy số 12 chữ số như hiện hành).

+ Quê quán đổi thành nơi đăng ký khai sinh.

+ Nơi thường trú đổi thành nơi cư trú...

Bên cạnh đó, Bộ Công an đề xuất lược bỏ vân tay (ngón trỏ trái và ngón trỏ phải). 

Thay đổi thẻ căn cước công dân, người dân có phải đổi theo mẫu mới? - Ảnh 2.

Căn cước công dân gắn chip dự kiến sẽ không có mẫu vân tay vì dữ liệu vân tay đã được tích hợp vào trong chip, được gắn trên thẻ căn cước công dân. Cho nên việc in dấu vân tay trên bề mặt thẻ không còn quan trọng.

Ngoài ra, về thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước, dự thảo Luật Căn cước công dân quy định gồm 23 thông tin cơ bản của cá nhân, từ họ tên, quê quán, dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân…; Đặc điểm nhân dạng; Nghề nghiệp; Trình độ học vấn… Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình được kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước...

Có phải làm lại CCCD theo mẫu mới sửa đổi?

Tính đến thời điểm này người dân có thể sử dụng 4 loại giấy tờ tùy thân, với giá trị pháp lý như nhau gồm: CMND 9 số, CMND 12 số, CCCD mã vạch và CCCD gắn chip.

Tuy nhiên theo như đề xuất trong Dự thảo thì CMND chỉ có giá trị sử dụng đến hết năm 2024. Do đó, nếu Dự thảo Luật này được thông qua thì người dân có thể sử dụng các loại giấy tờ tùy thân song song (trừ CMND) gồm: CCCD mã vạch và CCCD gắn chip, CCCD gắn chip mẫu mới.

Theo đại diện Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (C06), trong trường hợp ban hành mẫu thẻ CCCD mới theo đề xuất của Bộ Công an thì những thẻ CCCD đã cấp vẫn có giá trị đến khi phải đổi thẻ theo quy định.

Điều đó cũng có nghĩa, khi Dự thảo Luật Căn cước công dân được thông qua thì người dân sở hữu CCCD mã vạch, CCCD gắn chip còn thời hạn sử dụng theo quy định sẽ không phải làm lại CCCD theo mẫu mới.

nguoi-dan-co-tiep-tuc-phai-doi-can-cuoc-cong-dan-mau-moi

Người dân sở hữu CCCD mã vạch, CCCD gắn chip còn thời hạn sử dụng theo quy định sẽ không phải làm lại CCCD theo mẫu mới.

Thẻ CCCD mẫu mới sẽ được cấp cho các đối tượng:

- Đổi thẻ CCCD.

- Cấp mới thẻ CCCD gắn chip.

- Đối tượng đang sử dụng CMND.

Nội dung Luật Căn cước công dân 2014 đã quy định, thẻ CCCD là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam có giá trị chứng minh về nhân thân của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

Bên cạnh đó, thẻ CCCD còn được sử dụng thay cho việc sử dụng hộ chiếu trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ CCCD thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau.

Do vậy, thẻ CCCD là loại giấy tờ có giá trị quan trọng, dùng để chứng minh nhân thân của công dân ở phạm vi trong nước và có thể cả nước ngoài. Quy định này vẫn được Bộ Công an giữ nguyên trong Dự thảo luật sửa đổi.

Vì đóng vai trò quan trọng nên thẻ CCCD đòi hỏi cần có sự chuẩn chỉnh, thống nhất đồng thời phải có tính ổn định về khuôn mẫu. Do đó, khi có sự thay đổi về mẫu thẻ, đương nhiên sẽ có sự thắc mắc tại sao cùng là một loại giấy tờ tùy thân nhưng lại có nhiều phiên bản cùng có hiệu lực song song.

Theo GiaDinh