Dòng sự kiện: Cảnh báo ung thư

Chùm ảnh bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước tại Quốc hội

Sáng nay (23/10), Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Dự kiến, 15h chiều nay sẽ công bố kết quả.

Trước đó, sáng 23/10, đại biểu Quốc hội thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Quốc hội thành lập ban kiểm phiếu, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày tờ trình của Chủ tịch Quốc hội về dự kiến nhân sự thành viên ban kiểm phiếu.

Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách thành viên ban kiểm phiếu bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ bỏ phiếu. Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín.

Dự kiến từ 15h ngày 23/10, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước. Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Chủ tịch nước tuyên thệ (truyền hình, phát thanh trực tiếp).

Dưới đây là chùm ảnh bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước trong hội trường của tòa nhà Quốc hội sáng nay:

 Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ.

Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ.

 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước.

 
 
 
 Ban kiểm phiếu làm việc tại hội trường.

Ban kiểm phiếu làm việc tại hội trường.

 Dự kiến 15h chiều nay Quốc hội sẽ công bố kết quả bỏ phiếu.

Dự kiến 15h chiều nay Quốc hội sẽ công bố kết quả bỏ phiếu.

Loading...

Minh Anh

Theo GiaDinh


Loading...
 
 

Loading...