Dòng sự kiện: Cảnh báo ung thư
trieu nguyen
Giai thoại về vị vua có 142 con, phóng thích cung nữ cầu mưa

Giai thoại về vị vua có 142 con, phóng thích cung nữ cầu mưa

Có tới 78 hoàng tử và 64 công chúa, Minh Mạng là vua nhiều con nhất trong sử Việt. Ông có nhiều giai thoại thú vị, được ghi chép trong sách.
Thái hậu Từ Dũ đã dạy vị vua có thời gian trị vì lâu nhất triều Nguyễn như thế nào?

Thái hậu Từ Dũ đã dạy vị vua có thời gian trị vì lâu nhất triều Nguyễn như thế nào?

Thái hậu Từ Dũ, mẹ vua Tự Đức, là một bậc hiền phụ ở nước ta vào cuối thế kỷ XIX. Từ thuở nhỏ bà đã nổi tiếng thông minh, hiền đức, tính tình hiếu thuận. Theo sử sách và giai thoại dân...
trieu nguyen