Dòng sự kiện: Cảnh báo ung thư

Mức đóng BHXH bắt buộc với người lao động từ ngày 1.1.2019 thế nào?Mức đóng BHXH bắt buộc với người lao động, người sử dụng lao động năm 2019 sẽ như thế nào“ là câu hỏi đang rất được nhiều bạn đọc quan tâm.

1. Đối với người lao động Việt Nam

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ HT ÔĐ
14% 3% 0.5% 1% 3% 8%  - 1% 1.5%
21.5% 10.5%
TỔNG CỘNG 32%

2. Đối với người lao động nước ngoài

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT

HT

ÔĐ

   
  3% 0.5%  - 3% - - - - 1.5%

6.5% 

1.5%

Loading...

TỔNG CỘNG 8%


Theo DanViet


Loading...
 
 

Loading...